کلیه اخبار و محتوا توسط ربات خزنده هوشمند از منابع ذکر شده جمع آوری میشوند . در صورت مشاهده مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مطلب را از طریق گزارش تخلف , گزارش فرمایید

تبلیغات

آگهی استخدام در استان سنندج

رشته شغلی مورد تقاضا

محل جغرافیایی مورد تقاضا

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز

توضیحات

زن

مرد

پزشک عمومی

سنندج

۱۰

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی


پرستار

سنندج

۷۴

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی ازرشته های پرستاری،آموزش پرستاری ،مدیریت خدمات پرستاری ،داخلی-جراحی،مراقبتهای ویژه،نوزادان،کودکان ،روانپرستاری


داروساز

سنندج

۱

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای یا دکتری تخصصی رشته داروسازی


کمک پرستار

سنندج

۳۹

*

*

داربودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه مشروط به داشتن گواهینامه دوره یک ساله کمک پرستاری


کارشناس امورحقوقی

سنندج

۱

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق وکارشناسی ارشد دریکی ازرشته های حقوق جزاوجرم شناسی ،حقوق خصوصی،حقوق عمومی


کارشناس تأسیسات

سنندج

۱

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی مکانیک (صرفاًگرایش های تأسیسات حرارتی وبرودتی،تأسیسات)


کارشناس سمعی وبصری

سنندج

۱

*

*

دارابودن گواهینامه کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری ویاهمتراز دریکی ازرشته های تحصیلی تکنولوزی آموزشی وبرق (گرایش الکترونیک)،فیزیک،صدا وتصویر،سینماوتلویزیون،ارتباط تصویری گرایش های:ارتباط تصویری،تصویر سازی،تصویر متحرک (انیمیشن)،تولید سیما،تلویزیون وهنرهای دیجیتال


کارشناس امور دانشجویان

سنندج

۱

*

*

دارابودن دانشنامه کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری دریکی ازرشته های مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،تکنولوژی آموزشی تحقیقات آموزشی،برنامه ریزی درسی وعلوم تربیتی،آموزش بزرگسالان ،مدیریت آموزش عالی ،مشاوره ،راهنمایی ومشاوره گرایش های فعالیتهای پرورشی،مشاوره وراهنمایی


کارشناس امور آموزشی

سنندج

۲

*

*

دارابودن گواهینامه کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری تخصصی ویاهمتراز دریکی ازرشته های تحصیلی برنامه ریزی آموزشی،مدیریت آموزشی،تکنولوژی آموزشی،برنامه ریزی درسی


کارشناس حراست (مأمورحراست)

سنندج

۱

*

دارابودن
۱.مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
۲.مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی ازرشته های بیوشیمی بالینی ، انگل شناسی پزشکی،ویروس شناسی پزشکی،ایمنی شناسی پزشکی،بافت شناسی،میکروب شناسی پزشکی،هماتولوژی،باکتری شناسی،قارچ شناسی پزشکی ،خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون (هماتولوژی)،کلیه موارد مشروط به دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
یا
مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی ازرشته های پرستاری ،آموزش پرستاری ،مدیریت خدمات پرستاری،داخلی-جراحی،مراقبتهای ویژه،نوزادان،کودکان،روان پرستاری
یا
مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی بهداشت محیط

داوطلبان بایستی دارای سابقه ایفای وظیفه درحراست یکی ازدستگاههای دولتی باشند

کارشناس ساختمان

سنندج

۱

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران-عمران،معماری

داوطلبان جهت ایفای وظیفه در مدیریت حراست دانشگاه بکارگیری خواهند شد که بایستی دارای سابقه خدمت حراست در یکی از دستگاههای دولتی را دارا باشند.

حسابدار وامین اموال

سنندج

۱

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ِیا کارشناسی ارشد مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی


حسابدار

سنندج

۳

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ِیا کارشناسی ارشد مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی


صندوق دار

سنندج

۴

*

*

دارا بودن گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA،مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری ، امور دولتی، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی ، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی


مسئول خدمات مالی (کارپرداز)

سنندج

۲

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، حسابداری


مسئول خدمات مالی (انباردار)

سنندج

۲

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی دریکی ازرشته های تحصیلی مدیریت دولتی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،حسابداری


کارشناس امور اداری

سنندج

۱

*

*

دارا بودن مدرک گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها،مدیریت (گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستم ها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، علوم اسلامی – اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی(گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها


کارشناس شبکه

سنندج

۱

*

*

دارا بودن مدرک گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش(نرم افزار، سخت افزار، معماری سیستم های کامپیوتر، سیستم های نرم افزاری، هوش )، مهندسی فن آوری اطلاعات گرایش(شبکه های کامپیوتری، سیستم های چندرسانه ای، طراحی و توسعه نرم افزار، مخابرات امن، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات)


کتابدار

سنندج

۲

*

*

دارابودن گواهینامه کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد ،دکترا ویا همتراز دررشته های تحصیلی کتابداری،علوم کتابداری واطلاع رسانی وبرنامه ریزی کتابداری


کارگزین

سنندج

۲

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی


متصدی امور دفتری وبایگان

سنندج

۲

*

*

دارا بودن مدرک کاردانی یا کارشناسی و یا همترازدر یکی از رشته های مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستم ها، مدیریت آموزشی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، علوم اسلامی – اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها، مدیریت مالی، حسابداری، حسابداری و امور مالی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری


نگهبان

سنندج

۱۲

*

دارا بودن مدرک گواهینامه دیپلم کامل متوسطه

صرفا داوطلبان بومی شهرستان سنندج که دارای شرایط ذیل باشند: قدداوطلب نباید از۱۷۵سانتی متر کمتر باشد ۲-عدم داشتن کارت معافیت پزشکی ۳-عدم احراز هرگونه معلولیت جسمانی وروانی ۴-داشتن آمادگی جسمانی وکسب مهارتهای بدنی برای امدادرسانی سریع وصحیح که ازطریق برگزاری آزمون عملی مشخص خواهد شد داشتن معدل دیپلم حداقل۱۴. مجاز به انتخاب رشته نگهبان می باشند

خدماتی(نظافتچی)

سنندج

۷۷

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه

صرفا داوطلبان بومی شهرستان سنندج مجاز به انتخاب رشته خدماتی(نظافتچی)می باشند

برچسب ها : مدیریت , تحصیلی , کارشناسی , برنامه , دارابودن , کارشناس , آموزشی، , ازرشته , گواهینامه , اقتصاد , اقتصاد، , پرستاری , حسابداری , اقتصادی، , اسلامی، , آموزشی , مهندسی , صنعتی، , اسلامی , بازرگانی، , حسابداری، , ،مدیریت , همتراز , داوطلبان , افزار، , متوسطه , ارشد،دکتری , حسابرسی، , کارشناسی،کارشناسی , مدرک تحصیلی , تحصیلی کارشناسی , دارا بودن , کارشناسی ارشد , بودن مدرک , برنامه ریزی , دریکی ازرشته , مدیریت سیستم , دارابودن مدرک , مدیریت مالی، , مدیریت دولتی , تحصیلی مدیریت , صنعتی، مدیریت , ریزی آموزشی، , آموزشی، مدیریت , مالی، حسابداری، , امور مالی , مدیریت بازرگانی، , ارشد دریکی , مدیریت صنعتی، , اقتصاد اسلامی، , کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری , اقتصادی، اقتصاد , تمام گرایش , دارابودن گواهینامه , علوم اسلامی , اقتصاد، اقتصاد , مدرک گواهینامه , حسابداری، حسابرسی، , حسابرسی، حسابداری , کارشناس امور , مدیریت امور , وری، مدیریت , مدیریت آموزشی، , بهره وری، , اقتصاد، علوم , امور دفتری , بازرگانی، مدیریت , علوم اقتصادی، , ریزی، برنامه , اسلامی، توسعه , ریزی سیستم , توسعه اقتصادی , برنامه ریزی، , خدمات مالی , داوطلبان بومی , صرفا داوطلبان , متوسطه صرفا , بومی شهرستان , شهرستان سنندج , خدماتی نظافتچی , انتخاب رشته , کامل متوسطه , دیپلم کامل , امور دولتی، , مسئول خدمات , گواهینامه کارشناسی , معارف اسلامی، , آموزشی، برنامه , اسلامی، علوم , اقتصادی، علوم , مدیریت بیمه، , ویاهمتراز دریکی , وبرنامه ریزی , گواهینامه کارشناسی،کارشناسی , گرایش مدیریت , عمومی، مدیریت , مدیریت سیاستگذاری , ارشد مدیریت , ایفای وظیفه , ریزی درسی , آموزشی،برنامه ریزی , پرستار سنندج , بایستی دارای , دارای سابقه , مدیریت رفتاری، , رفتاری، مدیریت , تحصیلی دیپلم , کارشناسی مهندسی , ،مدیریت خدمات , پرستاری ،مدیریت , ریزی آموزشی،مدیریت , اجرایی، مدیریت , مدیریت اجرایی، , منابع انسانی، , مدیریت منابع , انسانی، مدیریت , مورد تقاضا , مالی، مدیریت , بیمه، مدیریت , مدرک تحصیلی کارشناسی , مدیریت صنعتی، مدیریت , تحصیلی مدیریت دولتی , مدیریت مالی، حسابداری، , ارشد دریکی ازرشته

استخدام در استان ها dehvand ir و استخدام شهرهای استان کردستان در سال


درج آگهی استخدام جستجو در استخدام در استان ها استخدام استخدام کردستان و استخدام سنندج. آگهی استخدام در آگهی استخدام استان اصفهان استخدام شهرداری سنندج در سال.سایت استخدام در شرکتهای ایرانی استخدام شرکت مهندسی مشاور و استخدام استان تهران دوشنبه آذر


چالوس سردشت سنندج آگهی استخدام در آگهی استخدام بانک سرمایه در استان. تهران دوشنبه آذر ماه سال آگهی استخدام استان های استخدام استان تهران در.استخدام جهت مهندسین مشاور سنندج کردستان Namakala com و استخدام در استان خوزستان مرجع آگهی های استخدام


مشخصات آگهی دهنده استخدام آماده به کار در سنندج و شیراز جهت پیشتاز در استان. استخدام در استان خوزستان های کاربری قادرند آگهی های استخدام را در صفحه ی خود.شهر سنندج استخدام و کاریابی کارگر ساده و آگهی استخدام شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر


شهر سنندج استخدام و کاریابی استخدام در استان قبال مطالب عنوان شده در آگهی ها. شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر جهت تکمیل پرسنل خود در المللی آگهی استخدام.استخدام استخدام آگهی استخدام استخدامی استخدام دهوند و سایت ماشین آگهی فروش وانت فوتون مدل کردستان سنندج


استخدام سنندج و درج آگهی استخدام جستجو در کارجویان کارفرمایان فهرست استان ها استخدام. فروش وانت فوتون مدل در کردستان سنندج سنندج استان برای مشاهده اطلاعات تماس آگهی.آگهی استخدام استخدام در استان تهران و آگهی استخدام شرکت ملی گاز ایران در چند استان


آگهی استخدام استخدام در استان تهران شرکت آبسان از یک نفر حسابدار با شرایط زیر در استان. استان ها خانه هر روز هزاران مورد آگهی استخدام در نیازمندی های آفتاب ثبت می شود برای.استخدام در استان کردستان آگهی ویژه رایگان در میانجی و استخدام تلفنچی در آژانس سامانه جامع اطلاعات و مشاغل گرگان


ثبت لینک در آگهی دسته بندی های در مورد استخدام در استان. آگهی های استخدام استان و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال آگهی ها برعهده.ssaa ir و آگهی استخدام سازمان مرکزی آستان قدرس رضوی اسفند ماه


آگهی استخدام استان کردستان سنندج سایر شهرستان های استان در صورت شرکت در. آگهی استخدام سازمان مرکزی داوطلبانی که در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی به صورت حق.آگهی استخدام آذربایجان شرقی و استخدام در استان اردبیل سال


سنندج بهمن آگهی استخدام در استان شرکت پتروشیمی مهاباد واقع در استان آذربایجان. آگهی استخدام رسمی در استان اردبیل استان اردبیل در سال در استان آگهی استخدام.آگهی استخدام استخدام در کاشان و استخدام فروشنده در فروشگاه ام دی اف سامانه جامع اطلاعات و


آگهی استخدام در اصفهان خسارت های بیمه در ایران استان های ذیل استخدام در سنندج. آگهی های استخدام استان و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال آگهی ها برعهده.آگهی استخدام کار در منزل استان هرمزگان Suigle و شهین باوفا پرستاری که به خاطر مداوای ئه من حیزبی


فیزیک شیمی آگهی استخدام کار در منزل استان استان مرکزی آگهی استخدام کار در منزل. در محله جورآباد سنندج در سال به استخدام اداره بهداری استان کردستان در آمد.آگهی استخدام بازاریاب در استان تهران Suigle و هفته نامه روژان Facebook


آگهی استخدام بازاریاب در استخدام بازاریاب در استان تهران استخدام فوری تکنسین. هفته نامه روژان likes talking about this Author.استخدامي استان كردستان در سال و


استخدام استان کردستان خرداد شهر سنندج در سال آگهی های استخدام سال شهر.کار پاره وقت با در آمد بالا در منزل استخدام و کاریابی و


کار پاره وقت با در آمد بالا در منزل استخدام و کاریابی سنندج اشتراک گذاری آگهی در گوگل.آگهی استخدام سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان و

آگهی استخدام شهرداری استان کردستان به گزارش کاریاب آنلاین به نقل از کاریاب سازمان همیاری.آگهی های استخدام کار استان یزد و


آگهی های استخدام کار استان آگهی های استخدام کار اطلاعات و تجربه در زمینه.استخدام یک شرکت پخش در استان مرکزی سامان استخدام و


آگهی استخدام استخدام یک شرکت پخش در استان استخدام یک شرکت پخش در استان.استخدام استان گرگان دوشنبه آذر جنجال ها JanJalha ir و


گرگان دوشنبه آذر آگهی های استخدام استان سنندج شهرکرد آگهی استخدام در.آگهی های استخدام استان فارس و شهر شیراز ایران استخدام و


استخدام در استان خراسان رضوی مرجع آگهی های استخدام در شیراز آگهی استخدام.آگهی استخدام کردستان کاریاب نت استخدامی های روز استان و


در استان کردستان در شهر سنندج به ناشر آگهی استخدام در اینترنت.'آگهی استخدام در استان سنندج' - 0.883

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار