کلیه اخبار و محتوا توسط ربات خزنده هوشمند از منابع ذکر شده جمع آوری میشوند . در صورت مشاهده مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مطلب را از طریق گزارش تخلف , گزارش فرمایید

تبلیغات

آگهی استخدام در استان سنندج

رشته شغلی مورد تقاضا

محل جغرافیایی مورد تقاضا

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز

توضیحات

زن

مرد

پزشک عمومی

سنندج

۱۰

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی


پرستار

سنندج

۷۴

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی ازرشته های پرستاری،آموزش پرستاری ،مدیریت خدمات پرستاری ،داخلی-جراحی،مراقبتهای ویژه،نوزادان،کودکان ،روانپرستاری


داروساز

سنندج

۱

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای یا دکتری تخصصی رشته داروسازی


کمک پرستار

سنندج

۳۹

*

*

داربودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه مشروط به داشتن گواهینامه دوره یک ساله کمک پرستاری


کارشناس امورحقوقی

سنندج

۱

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق وکارشناسی ارشد دریکی ازرشته های حقوق جزاوجرم شناسی ،حقوق خصوصی،حقوق عمومی


کارشناس تأسیسات

سنندج

۱

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی مکانیک (صرفاًگرایش های تأسیسات حرارتی وبرودتی،تأسیسات)


کارشناس سمعی وبصری

سنندج

۱

*

*

دارابودن گواهینامه کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری ویاهمتراز دریکی ازرشته های تحصیلی تکنولوزی آموزشی وبرق (گرایش الکترونیک)،فیزیک،صدا وتصویر،سینماوتلویزیون،ارتباط تصویری گرایش های:ارتباط تصویری،تصویر سازی،تصویر متحرک (انیمیشن)،تولید سیما،تلویزیون وهنرهای دیجیتال


کارشناس امور دانشجویان

سنندج

۱

*

*

دارابودن دانشنامه کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری دریکی ازرشته های مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،تکنولوژی آموزشی تحقیقات آموزشی،برنامه ریزی درسی وعلوم تربیتی،آموزش بزرگسالان ،مدیریت آموزش عالی ،مشاوره ،راهنمایی ومشاوره گرایش های فعالیتهای پرورشی،مشاوره وراهنمایی


کارشناس امور آموزشی

سنندج

۲

*

*

دارابودن گواهینامه کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری تخصصی ویاهمتراز دریکی ازرشته های تحصیلی برنامه ریزی آموزشی،مدیریت آموزشی،تکنولوژی آموزشی،برنامه ریزی درسی


کارشناس حراست (مأمورحراست)

سنندج

۱

*

دارابودن
۱.مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
۲.مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی ازرشته های بیوشیمی بالینی ، انگل شناسی پزشکی،ویروس شناسی پزشکی،ایمنی شناسی پزشکی،بافت شناسی،میکروب شناسی پزشکی،هماتولوژی،باکتری شناسی،قارچ شناسی پزشکی ،خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون (هماتولوژی)،کلیه موارد مشروط به دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
یا
مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی ازرشته های پرستاری ،آموزش پرستاری ،مدیریت خدمات پرستاری،داخلی-جراحی،مراقبتهای ویژه،نوزادان،کودکان،روان پرستاری
یا
مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی بهداشت محیط

داوطلبان بایستی دارای سابقه ایفای وظیفه درحراست یکی ازدستگاههای دولتی باشند

کارشناس ساختمان

سنندج

۱

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران-عمران،معماری

داوطلبان جهت ایفای وظیفه در مدیریت حراست دانشگاه بکارگیری خواهند شد که بایستی دارای سابقه خدمت حراست در یکی از دستگاههای دولتی را دارا باشند.

حسابدار وامین اموال

سنندج

۱

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ِیا کارشناسی ارشد مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی


حسابدار

سنندج

۳

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ِیا کارشناسی ارشد مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی


صندوق دار

سنندج

۴

*

*

دارا بودن گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA،مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری ، امور دولتی، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی ، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی


مسئول خدمات مالی (کارپرداز)

سنندج

۲

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، حسابداری


مسئول خدمات مالی (انباردار)

سنندج

۲

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی دریکی ازرشته های تحصیلی مدیریت دولتی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،حسابداری


کارشناس امور اداری

سنندج

۱

*

*

دارا بودن مدرک گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها،مدیریت (گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستم ها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، علوم اسلامی – اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی(گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها


کارشناس شبکه

سنندج

۱

*

*

دارا بودن مدرک گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش(نرم افزار، سخت افزار، معماری سیستم های کامپیوتر، سیستم های نرم افزاری، هوش )، مهندسی فن آوری اطلاعات گرایش(شبکه های کامپیوتری، سیستم های چندرسانه ای، طراحی و توسعه نرم افزار، مخابرات امن، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات)


کتابدار

سنندج

۲

*

*

دارابودن گواهینامه کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد ،دکترا ویا همتراز دررشته های تحصیلی کتابداری،علوم کتابداری واطلاع رسانی وبرنامه ریزی کتابداری


کارگزین

سنندج

۲

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی


متصدی امور دفتری وبایگان

سنندج

۲

*

*

دارا بودن مدرک کاردانی یا کارشناسی و یا همترازدر یکی از رشته های مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستم ها، مدیریت آموزشی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، علوم اسلامی – اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها، مدیریت مالی، حسابداری، حسابداری و امور مالی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری


نگهبان

سنندج

۱۲

*

دارا بودن مدرک گواهینامه دیپلم کامل متوسطه

صرفا داوطلبان بومی شهرستان سنندج که دارای شرایط ذیل باشند: قدداوطلب نباید از۱۷۵سانتی متر کمتر باشد ۲-عدم داشتن کارت معافیت پزشکی ۳-عدم احراز هرگونه معلولیت جسمانی وروانی ۴-داشتن آمادگی جسمانی وکسب مهارتهای بدنی برای امدادرسانی سریع وصحیح که ازطریق برگزاری آزمون عملی مشخص خواهد شد داشتن معدل دیپلم حداقل۱۴. مجاز به انتخاب رشته نگهبان می باشند

خدماتی(نظافتچی)

سنندج

۷۷

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه

صرفا داوطلبان بومی شهرستان سنندج مجاز به انتخاب رشته خدماتی(نظافتچی)می باشند

برچسب ها : مدیریت , تحصیلی , کارشناسی , برنامه , دارابودن , کارشناس , آموزشی، , ازرشته , گواهینامه , اقتصاد , اقتصاد، , پرستاری , حسابداری , اقتصادی، , اسلامی، , آموزشی , مهندسی , صنعتی، , اسلامی , بازرگانی، , حسابداری، , ،مدیریت , همتراز , داوطلبان , افزار، , متوسطه , ارشد،دکتری , حسابرسی، , کارشناسی،کارشناسی , مدرک تحصیلی , تحصیلی کارشناسی , دارا بودن , کارشناسی ارشد , بودن مدرک , برنامه ریزی , دریکی ازرشته , مدیریت سیستم , دارابودن مدرک , مدیریت مالی، , مدیریت دولتی , تحصیلی مدیریت , صنعتی، مدیریت , ریزی آموزشی، , آموزشی، مدیریت , مالی، حسابداری، , امور مالی , مدیریت بازرگانی، , ارشد دریکی , مدیریت صنعتی، , اقتصاد اسلامی، , کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری , اقتصادی، اقتصاد , تمام گرایش , دارابودن گواهینامه , علوم اسلامی , اقتصاد، اقتصاد , مدرک گواهینامه , حسابداری، حسابرسی، , حسابرسی، حسابداری , کارشناس امور , مدیریت امور , وری، مدیریت , مدیریت آموزشی، , بهره وری، , اقتصاد، علوم , امور دفتری , بازرگانی، مدیریت , علوم اقتصادی، , ریزی، برنامه , اسلامی، توسعه , ریزی سیستم , توسعه اقتصادی , برنامه ریزی، , خدمات مالی , داوطلبان بومی , صرفا داوطلبان , متوسطه صرفا , بومی شهرستان , شهرستان سنندج , خدماتی نظافتچی , انتخاب رشته , کامل متوسطه , دیپلم کامل , امور دولتی، , مسئول خدمات , گواهینامه کارشناسی , معارف اسلامی، , آموزشی، برنامه , اسلامی، علوم , اقتصادی، علوم , مدیریت بیمه، , ویاهمتراز دریکی , وبرنامه ریزی , گواهینامه کارشناسی،کارشناسی , گرایش مدیریت , عمومی، مدیریت , مدیریت سیاستگذاری , ارشد مدیریت , ایفای وظیفه , ریزی درسی , آموزشی،برنامه ریزی , پرستار سنندج , بایستی دارای , دارای سابقه , مدیریت رفتاری، , رفتاری، مدیریت , تحصیلی دیپلم , کارشناسی مهندسی , ،مدیریت خدمات , پرستاری ،مدیریت , ریزی آموزشی،مدیریت , اجرایی، مدیریت , مدیریت اجرایی، , منابع انسانی، , مدیریت منابع , انسانی، مدیریت , مورد تقاضا , مالی، مدیریت , بیمه، مدیریت , مدرک تحصیلی کارشناسی , مدیریت صنعتی، مدیریت , تحصیلی مدیریت دولتی , مدیریت مالی، حسابداری، , ارشد دریکی ازرشته

استخدام آگهی استخدام اخبار استخدامی ایران استخدام و


سایت ایران استخدام در تاریخ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان.استخدام در استان ایلام مرجع آگهی های استخدام و


فروردین ب ظ سراسر کشور با استعانت از خداوند متعال در راستای تحقق اهداف نقشه.آگهی استخدام دولتی دیپلم مهندس کارشناس در سراسر کشور و


شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت با شرایط زیر در استان تهران و خراسان.استخدام سایت آگهی های استخدامی و کاریابی پرداد و


سایت استخدام پرداد استخدام ایران استخدام اگهی های استخدامی استخدام های جدید سال سایت.استخدام های استانی کاریابی های استان استخدام در استان و


سایتهای استخدامی استانی استخدام جدید استان استخدام همشهری در استان استخدام های استانی.آگهی استخدام ایران استخدام و


آگهی استخدام تهران و سراسر کشور آگهی استخدام بانک اگهی استخدام همشهری آگهی همشهری و.استخدام استخدام آگهي استخدام استخدامي استخدام دهوند و


استخدام دهوند استخدامي و آگهي استخدام سال و کاريابي سراسري سايت استخدامي و کاريابي.لوکوپوک و


آگهی های ویژه طلایی آگهی خود را ویژه طلایی کنید نرم افزار crm و افزایش فروش در کسب و کار.آگهی استخدامی متمرکز موسسه بین المللی صلح سال استخدام و


آگهی استخدامی متمرکز موسسه بین المللی صلح سال آگهی استخدامی متمرکز موسسه بین المللی صلح.آگهی استخدام بانک مسکن سال استخدام و


به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک مسکن می رساند مهلت ثبت نام تا پایان وقت.مهمترین اخبار استخدام آخرین اخبار استخدامی روز و بازارکار و


آخرین اخبار استخدامی روز جدیدترین اخبار استخدام و بازار کار مهمترین اخبار استخدامی امروز.استخدام بانک سرمایه در سال ای استخدام و


استخدام بانک سرمایه برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون نتایج آزمون.جستجو ای استخدام و


ای استخدام معتبرترین مرجع کاریابی و اخبار و آگهی های استخدامی شرکت های دولتی خصوصی و.استخدام بانک ها estekhdami org و


خرداد ب ظ بانک اقتصاد نوین در راستای ایجاد فرصت برابر برای رشد و بالندگی در.استخدام سامانه جذب نیروی انسانی و

فراخوان ثبت نام در سامانه جهت بهره برداری از بانک آگهی های استخدام نیروی انسانی در سال.gardoon وب سایت آگهی و تبلیغات رایگان و


آگهی و تبلیغات اینترنتی ویژه و رایگان نیازمندیهای ایران سایت آگهی رایگان.iranfactory com خرید و فروش کارخانه در و


فروش کارخانه خرید کارخانه کارخانه ایران کارخانه خرید و فروش کارخانه در شهرک صنعتی.صفحه اصلی املاک بانک اطلاعات املاک ایران و


شبکه سراسری املاک ایرن خرید و فروش اینترنتی مسکن در ایران درج آگهی رایگان ملک جهت خرید.چكونگي شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری و


کارمندان و کارکنان دولت اصولا زمانی دست به شکایت از اداره محل کار خود به دیوان عدالت اداری.خبرهای علمی و پزشکی خبر فارسی و


به گزارش خبرگزاری فارس جیو لی استاد دانشکده آموزش و پرورش دانشگاه نیو ساوث ولز در.'آگهی استخدام در استان سنندج' - 0.802

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار