کلیه اخبار و محتوا توسط ربات خزنده هوشمند از منابع ذکر شده جمع آوری میشوند . در صورت مشاهده مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مطلب را از طریق گزارش تخلف , گزارش فرمایید

تبلیغات

قانون بخشودگی جرائم بیمه ای از امروز اجرا میشود

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به  تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با تمدید و تسهیل قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب توسط هیأت وزیران، گفت: بخشنامه مربوط به اجرای این قانون به تمامی واحدهای اجرایی سازمان در سراسر کشور ابلاغ شده و این قانون از امروز اجرا می شود.

محمد حسن زدا افزود: این قانون از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا شده بود و با توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی های صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد.

زدا گفت: قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا می شود که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار، بازمانده اند.

وی با بیان اینکه در مرحله قبلی اجرای این قانون خوش حسابی کارفرمایان برای بهره مندی از بخشودگی جرائم بدهی های معوقه بر اساس پرداخت منظم حق بیمه به مدت ١٦ ماه در طی ١٨ ماه قبل از بروز مشکل مشخص می شد، گفت: قانون جدید شرط پرداخت منظم حق بیمه از ١٦ ماه به ٤ ماه کاهش یافته است.

زدا افزود: همچنین در آئین نامه قبلی بخشودگی جرائم، کارفرمایان واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی مشمول بودند و در آئین نامه جدید کارفرمایان مشاغل خدماتی نیز که بخش عمده کارفرمایان مرتبط با سازمان هستند، نیز می توانند از این مزایا استفاده کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: این قانون از امروز به مدت ٣ ماه در واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی اجرا می شود و کارفرمایان می توانند برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود به شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.

زدا افزود: در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی تا حداکثر یک سال، تمامی جرائم بیمه ای کارفرما بخشیده می شود و در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرائم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: کارفرمایان درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف ١٨ ماه از بخشودگی معادل ٨٥ درصد، درصورت پرداخت ظرف مدت ٢٤ ماه از بخشودگی معادل ٧٥ درصد، درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت ٣٠ ماه از بخشودگی معادل ٦٠ درصد و در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت ٣٦ ‌ماه نیز از بخشودگی معادل ٥٠ درصد جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد.

زدا اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی سهل ترین شرایط ممکن برای پرداخت حق بیمه و بخشودگی جرائم را فراهم نموده تا مبلغی در حدود ٢٠٠٠ میلیارد تومان نقدینگی بجای جرائم در تولید و کارآفرینی هزینه شود. لذا از تمامی کارفرمایان محترم واجد شرایط دعوت می شود تا از این طرح ملی به نحو احسن استفاده کنند.

 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر  کشور، نحوه اجرای قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را مشخص کرد.

متن بخشنامه صادر شده به ادارات کل تأمین اجتماعی سراسر کشور که به امضای تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی رسیده، بدین شرح است:

پیرو بخشنامه های شماره ٢٩٧٣‏‏/٩٥‏‏/١٠٠٠ مورخ ٢٧‏‏/٣‏‏/٩٥ و شماره ٣٤٢٠ ‏‏/٩٥‏‏/١٠٠٠ مورخ ٨‏‏/٤‏‏/٩٥ و دستور اداری شماره ٤٤٨٣‏‏/٩٥‏‏/١٠٠٠ مورخ ٦‏‏/٥‏‏/٩٥، نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ١٠٤ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ١‏‏/٥‏‏/٩١موضوع تصویب نامه شماره ٣٢٩٩٢‏‏/ت٥٣١٩١ هـ مورخ ٢٢‏‏/٣‏‏/٩٥ هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت وزیران اصلاح و طی مصوبه شماره ١٢٨٢٩٧‏‏/ت٥٣٨٦٩ هـ مورخ ١٥‏/١٠‏/٩٥ ابلاغ گردید. لذا در اجرای  اصلاحیه آیین نامه اجرایی مزبور، نظر ادارات کل استان و شعب تابعه را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

١‏‏- تاریخ اجرای اصلاحیه فوق از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت ٣ماه می باشد.

٢‏‏- مبنای بررسی سوابق کارفرمایان خوش حساب، ارسال  لیست صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و پرداخت کامل حق بیمه حداقل ٤ ماه ظرف ١٨ماه قبل از وقوع دلایل ابرازی می باشد.

٣‏‏- در صورتی که کل جرایم متعلقه کارفرمایان مدیون مربوط به قبل از تصویب این اصلاحیه باشد(٨‏/١٠‏/٩٥) و حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان براساس فرم پیوست شماره یک توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه با رعایت ماده دو قانون دریافت جرایم نقدی  مصوب ٩‏‏/٥‏‏/٧٣ و اصلاحیه مورخ ٢٥‏‏/١‏‏/٨٧ مجلس شورای اسلامی و٨‏‏/٤‏‏/٨٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار می گردند.

تبصره: در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد ازتاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی،  درخواست برخورداری از بخشودگی جرائم را دارند، حداکثر مهلت ارائه درخواست ( وفق فرم شماره ٢ پیوست)  تا سه ماه ازتاریخ وقوع دلایل مزبور می باشد . پس از احراز شرایط مذکور در  بند «پ» ماده یک و ماده چهار تصویبنامه شماره ٣٢٩٩٢‏‏/ت ٥٣١٩١ هـ مورخ ٢٢‏‏/٣‏‏/٩٥ و با رعایت شرط ١٦ ماه پرداخت حق‌بیمه و ارسال صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان کارگاه ظرف ١٨ ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، با تکمیل فرم شماره ٢پیوست قابل بررسی خواهدبود.

٤‏‏- کارگاه‌های مشمول این آیین‌نامه کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی وخدماتی و شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی (اعم از دولتی و غیر دولتی) می باشد.

٥‏‏- در خصوص آن دسته از درخواستهای گذشته که وفق مصوبه شماره ٣٢٩٩٢‏‏/ت ٥٣١٩١ هـ مورخ ٢٢‏‏/٣‏‏/٩٥ در کمیته های اصلی در دست بررسی می باشند، در قالب این اصلاحیه بررسی خواهد شد و پس از تایید مراتب جهت اخذ درخواست جدید و تکمیل فرم شماره ١ اقدام گردد.

  بدیهی است پرونده هایی که به دلیل عدم وجود یکی از شرایط مصوبه قبلی مورد پذیرش قرار نگرفته اند، در صورت درخواست مجدد کارفرما  مراتب بر اساس مصوبه جدید قابل بررسی خواهد بود.

٦‏- با توجه به ماده ٤٧ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلف به ارائه دفاتر قانونی به سازمان می باشند، لذا اخذ تعهد نامه بابت در اختیار قراردادن دفاترقانونی از کارفرما  در این بخش ضروری نخواهد بود.

٧‏- در صورت عدم پرداخت هریک اقساط در مهلت مقرر قانونی ، بدهی تبدیل به حال شده و به همراه مانده جرائم قبلی و جرائم محاسبه شده  از تاریخ تبدیل به حال، طبق مقررات وصول خواهد شد.

٨‏‏- کارفرمایان کارگاههای حائز شرایط این آئین نامه  مکلفند ظرف مهلت ١٥ روز از تاریخ  ابلاغ فرم پیوست شماره ٣ توسط شعبه مبنی بر تایید دلایل ابرازی در کمیته های استانی وستادی سازمان، نسبت به ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند. بدیهی است عدم مراجعه بهنگام کارفرما با توجه به مهلت تعیین شده به منزله انصراف از درخواست بخشودگی جرائم خواهد بود.لازم به ذکر است در رابطه با کارگاههایی که حائز شرایط این آئین نامه  نمی باشند ، مراتب عدم تایید وفق فرم شماره ٤ پیوست به کارفرما اعلام می گردد.

تذکر مهم :

١-      شعب می بایست از تاریخ دریافت نتیجه مصوبات نهایی کمیته های استانی و ستادی ظرف مهلت یک هفته نسبت به ابلاغ نظریه کمیته های مذکور وفق فرم های پیوست شماره ٣ و ٤ اقدام نموده و دقت لازم در ابلاغ نتایج مذکور بعمل آورند.

٢-      شعب می بایست در زمان اعلام موافقت با بخشودگی جرائم به کارفرمایان متقاضی یادآور شوند که در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر ، دیون تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه قابل وصول خواهد بود.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت فنی و درآمد، اداره کل درآمد حق بیمه، مدیران کل ، معاونین بیمه، رؤسا و کارشناسان ارشد اجراییات ، درآمد حقوقی ، مالی و حراست ادارات کل استان ها، رؤسا و معاونین بیمه‌ای  و مسئولین ذیربط شعب می باشند. 

برچسب ها : پرداخت , کارفرمایان , بخشودگی , سازمان , اجتماعی , اصلاحیه , بخشنامه , حداکثر , واحدهای , درخواست , اجرایی , ٣٢٩٩٢‏‏ , متعلقه , ادارات , استفاده , پیشنهاد , کارفرما , باشند، , درصورت , بدهی‌های , تأمین اجتماعی , سازمان تأمین , بخشودگی جرائم , بخشودگی معادل , قانون بخشودگی , بدهی‌های معوقه , پرداخت بدهی‌های , ١٠٠٠ مورخ , شماره ٣٢٩٩٢‏‏ , پیوست شماره , مورخ ٢٢‏‏ , درصورت پرداخت , ٩٥‏‏ ١٠٠٠ , سراسر کشور , واحدهای اجرایی , دلایل ابرازی , قانون تامین , وقوع دلایل , جرایم متعلقه , تامین اجتماعی , لازم الاجرا , حائز شرایط , آئین نامه  , وصول خواهد , بررسی خواهد , جرائم بیمه , قابل بررسی , بیمه شدگان , مصوبه شماره , استفاده کنند , صنعتی، معدنی , تقسیط بدهی , صورت پرداخت , اجتماعی سراسر , آئین نامه , درآمد سازمان , برای پرداخت , اجرایی سازمان , پرداخت منظم , درصد، درصورت , حقوق بیمه , سازمان تأمین اجتماعی

اداره کل استان اردبیل tamin ir و


در این جلسه ابتدا آقای سعید بشر خواه مدیر کل تامین اجتماعی استان اردبیل ضمن عرض خیر مقدم به.مشاور تامین اجتماعی مشاور تامین اجتماعی و


بخشودگی جرائم تامین اجتماعی در اجرای قانون بودجه سال معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه.سامانه الکترونیکی ارسال صورت معاملات فصلی مودیان خدمات و


خدمات حسابداری به نقل از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تمدید قانون بخشودگی جرائم.مشاهده آنلاين سوابق بیمه bultannews com و


سلام پدر من سالشه قبل از مکانیزه شدن سیستم در شرکت برق و بانک ملی ایران سابقه بیمه داشته.بیمه اتوموبیل شخص ثالث معاونت توسعه مدیریت و و


معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه Vice chancellor of management development resource planning.آخرین اخبار درباره میزان افزایش عیدی و حقوق مستمری بگیران و


افزایش عیدی مستمری بگیران بیمه تامین اجتماعی اخبار اجتماعی حقوق مستمری بگیران عیدی.مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان و


همه چیز درباره بیمه رانندگان تغییر ساعت اداری دستگاه های دولتی در استان قم تامین اجتماعی.باب سوم ماليات بردرآمد فصل چهارم ماليات بردرآمد مشاغل و


موارد اضافه شده قابل اجرا از اول سال به گروه شغلی ب و یک مورد جابجایی از گروه شغلی.قانون بودجه کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و


قانون بودجه سال کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی مشاهده متن کامل قانون در فرمت پی دی.منابع درآمد مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن و


ماده منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد حق بیمه از اول مهرماه تا.آخرین اخبار نظام وظیفه و معافیت خدمت سربازی در سال و


آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به.الف خبر خوش برای بدهکاران بانکی زیر میلیون تومان و


روز چهارشنبه مجلس به پیشنهاد دولت برای مصرف منابع حاصل از تسعیر ارزی دو محل خرج دیگر اضافه.عصر ايران و


بزرگترین فستیوال خرید لباس استانبول به زودی آغاز میشود تصاویر زندگی لوکس در اعماق دریا.اخبار اخبار اجتماعی اخبار اجتماعی ایران اخبار اجتماعی و


اخبار اخبار اجتماعی اخبار اجتماعی ایران اخبار اجتماعی روز سایت اخبار اخبار امروز اخبار.خلافی آنلاین استعلام خلافی خودرو از طریق اینترنت پیام و

به منظور پرداخت آنلاین شناسه قبض و شناسه پرداخت هم به پیامک صورت وضعیت خلافی خودرو اضافه.مشخصات کلی بنز S Car ir و


پیشنیه مرسدس s کلاس بهعنوان بزرگترین و لوکس ترین محصول سدان مرسدس بنز و نمادی تمام عیار از.کمپانی فاو Car ir و


اطلاعات فنی خودروها قیمت خودرو اخبار اطلاعیه های فروش اعلام قیمت فروش نقدی پژو خرداد.اخبار وام دانشجویی سال و


خبر اردیبهشت شرایط استفاده از وام ویژه دکتری در نیمسال دوم اعلام شد منبع خبرگزاری مهر.خبرگزاری فارس farsnews com خبر فارسی و


به گزارش خبرگزاری فارس صبح امروز ژوزه مورینیو و میشاییل بالاک ستاره سابق تیم ملی آلمان با.'قانون بخشودگی جرائم بیمه ای از امروز اجرا میشود' - 0.742

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار